Полезни връзки

Ето някои полезни връзки към патентни организации и международни бази данни за патентни адвокати:

http://www.epo.org - European Patent Office
http://www.wipo.org - World Intellectual Property Organization
http://www.bpo.bg - Патетно ведомство на Република България
http://www.oami.eu - Служба за хармонизация на вътрешния пазар

Бази данни на организации по интелектуална собственост:

http://www.globaltechnoscan.com/ipr_main.htm
http://www.marks-patents.com
http://www.jus.net
http://www.piperpat.com
http://www.european-patent.org
http://www.trademark.eu
http://www.globalipattorneys.com