Контакти

Тази секция съдържа всички възможни начини за връзка с нас:

Пощенски адрес: пощенска кутия 639
1000 София
България

Офис: ул.Солунска № 55
eтаж 4, апартамент 19
1000 София
България

E-mail: emilia.vinarova@gmail.com
vinarova@blizoomail.bg
patentcorrect@mail.bg
patentcorrect@blizoomail.bg
vinarova@patentcorrect.com

Уеб адрес:
http://www.patentcorrect.com

телефон: +359 2 950 26 05
факс: +359 2 950 25 06

GSM: 0888267967; 0885077264